עיצוב בית פרטי -פרויקט אפקה

שנת סיום הפרויקט: בתהליך
מיקום: חיפה
שטח: 130 מ"ר
הדמיה: אנה סקטקוב