דירה שעברה תמ"א 38

שנת סיום הפרויקט –2020
שטח: 110 מ"ר
הדמיה: לירון אלמליח